OLIGO – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH

Nazwa Beneficjanta - OLIGO Sp. z o.o.

Tytuł projektu - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH nr 1/2018

745766 — BIOMOTIVE — H2020-BBI-JTI-2016/H2020-BBI-JTI-2016

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty wstępnej dotyczącej wyłonienia generalnego wykonawcy inwestycji w ramach zadania pod nazwą: „Budowa zakładu produkcji poliesteroli, prepolimerów i termoplastycznych poliuretanów” realizowanego w ramach dotacji przyznanej dla projektu zatytułowanego „Advanced BIObased polyurethanes and fibres for the autoMOTIVE industry with increased environmental sustainability — BIOMOTIVE”, finansowanego z Programu Horyzont 2020.

Wszelkie szczegóły zawarte są w Zapytaniu Ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Dodatkowe informacje zostaną wysłane po podpisaniu NDA.

 

Projekt otwarty

Powrót do listy