Selena Labs realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Utworzenie Centralnego Laboratorium Badawczo-Rozwojowego dla Grupy Selena


Selena Labs realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Utworzenie Centralnego Laboratorium Badawczo-Rozwojowego dla Grupy Selena


Nazwa Beneficjenta – Selena Labs Sp. z o.o.
Tytuł projektu – „Utworzenie Centralnego Laboratorium Badawczo-Rozwojowego dla Grupy Selena”;
nr projektu: POIR.02.01.00-00-0088/15-00
Cel projektu – budowa nowego centrum badawczo-rozwojowego
Planowane efekty – utworzenie profesjonalnego centrum badawczo-rozwojowego w Dzierżoniowie
Wartość Projektu – 5 580 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich – 1 116 000,00 PLN

Open project

Back to the list