Prace badawcze dotyczące ultra-nowoczesnych pian poliuretanowych i piano-klejów w układach 1K i 2K z zastosowaniem nanotechnologii.

Nazwa Beneficjanta - Selena Labs Sp. z o.o.

Tytuł projektu - "Prace badawcze dotyczące ultra-nowoczesnych pian poliuretanowych i piano-klejów w układach 1K i 2K z zastosowaniem nanotechnologii"

RPDS nr. 01.02.01-02-0071/15-00

Cel projektu - Opracowanie nowych produktów oraz rozwój aktywności badawczo-rozwojowej firmy Seleny Labs

Planowane efekty - Uzyskanie znacząco ulepszonych produktów, co przyczyni się do podniesienia innowacyjności produktów Seleny

Wartość projektu - 3 872 145 PLN

Wkład Funduszy Europejskich - 2 035 695 PLN

Projekt otwarty

Powrót do listy