Projekty

Projekt otwarty

OLIGO – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH

CPV: 42993000-3 Chemical industry machines / Maszyny przemysłu chemicznego
Projekt otwarty

OLIGO – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH

745766 — BIOMOTIVE — H2020-BBI-JTI-2016/H2020-BBI-JTI-2016
Projekt zamknięty

Dostawa testera pull-off / CPV: 42993000-3 Maszyny przemysłu chemicznego w ramach Projektu: „Utworzenie Centralnego Laboratorium Badawczo-Rozwojowego dla Grupy SELENA”

Projekt otwarty

Advanced BIObased polyurethanes and fibres for the autoMOTIVE industry with increased environmental sustainability

Numer umowy: 745766
Projekt otwarty

Prace badawcze dotyczące ultra-nowoczesnych pian poliuretanowych i piano-klejów w układach 1K i 2K z zastosowaniem nanotechnologii.

RPDS nr. 01.02.01-02-0071/15-00
Projekt otwarty

Utworzenie Centralnego Laboratorium Badawczo-Rozwojowego dla Grupy Selena

nr projektu: POIR.02.01.00-00-0088/15-00