Dostawa testera pull-off / CPV: 42993000-3 Maszyny przemysłu chemicznego w ramach Projektu: „Utworzenie Centralnego Laboratorium Badawczo-Rozwojowego dla Grupy SELENA”

Nazwa Beneficjanta – Selena Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu – Dostawa testera pull-off / CPV: 42993000-3 Maszyny przemysłu chemicznego w ramach Projektu: „Utworzenie Centralnego Laboratorium Badawczo-Rozwojowego dla Grupy SELENA”

Termin składania ofert: Oferty można składać do dnia 26 marca 2018 r. do godziny 16:00 czasu polskiego. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu:

„Najkorzystniejszą ofertę w ramach przetargu na dostawę testera pull-off złożyła firma: RAMON Rafał Moskal, zgodnie z kryteriami i wagami oceny (szczegóły w pkt b powyżej). Firma ta przedstawiła najniższą cenę oraz najkrótszy termin dostawy – w efekcie otrzymało najwyższą ocenę = 100 pkt; cena oferty złożonej w dniu 18.04.2018 wyniosła: 17.499 PLN”

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 3
Projekt zamknięty