Połączenie ze Spółką Selena Industrial Technologies

W dniu 1 marca 2022 r. nastąpiło połączenie spółki „Selena Labs” sp. z  o.o. (oraz spółek Orion PU sp. z o.o. i „Libra”  sp. z o.o.) [Spółki Przejęte] ze spółką Selena Industrial Technologies sp. z o.o. [Spółka Przejmująca].

Od tego dnia Spółki Przejęte formalnie zakończyły działalność i zostały włączone w struktury Spółki Przejmującej.

Selena Industrial Technologies sp. z o.o. jest częścią Grupy Selena. Podstawowe dane rejestrowe tej spółki są następujące:

Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.
Adres: PL 58-200 Dzierżoniów, ul. Pieszycka 3
NIP / nr VAT: 5223032471
KRS: 0000564024

Zgodnie z przepisami, Selena Industrial Technologies wstąpiła z mocy prawa w ogół praw i obowiązków Spółek Przejętych. Oznacza to m.in., że wszystkie dotychczasowe umowy, których stroną były Orion PU, Libra i Selena Labs obowiązują tak jak dotychczas, a Selena Industrial Technologies z mocy prawa (automatycznie) stała się stroną tych umów – Selena Industrial Technologies będzie kontynuować ich realizację oraz/lub składać zamówienia na dotychczasowych zasadach wiążących Orion PU, Libra i Selena Labs.

Z momentem połączenia w strukturze Selena Industrial Technologies zostały wyodrębnione oddziały, które odpowiadają organizacyjnie i funkcjonalnie Przejętym Spółkom – poniżej dane korespondencyjne poszczególnych oddziałów:

 • dotychczasowy Orion PU – nowe dane adresata:
  Selena Industrial Technologies sp. z o.o. Oddział 1 w Dzierżoniowie
  adres: ul. Pieszycka 4, 58-200 Dzierżoniów,
 • dotychczasowa Libra – nowe dane adresata:
  Selena Industrial Technologies sp. z o.o. Oddział 2 w Dzierżoniowie
  adres: ul. Pieszycka 3, 58-200 Dzierżoniów,
 • dotychczasowa Selena Labs – nowe dane adresata:
  Selena Industrial Technologies sp. z o.o. Oddział 3 w Dzierżoniowie
  adres: ul. Pieszycka 1, 58-200 Dzierżoniów.

Ostatnie wpisy