Ogłoszenie o udostępnieniu Planu Połączenia

W związku z zamiarem połączenia spółki Selena Industrial Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (spółka przejmująca) ze spółkami: Orion PU sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie, „Libra” sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie oraz „Selena Labs” sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (spółki przejmowane), Zarządy wszystkich ww. łączących się Spółek, działając na podstawie art. 498 i n. Kodeksu spółek handlowych („ksh”), w dniu 21 grudnia 2021 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd spółki „Selena Labs” sp. z o.o na podstawie art. 500 § 2 i 2¹ ksh, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości na stronie internetowej tej spółki Plan połączenia.

Do pobrania:

Ostatnie wpisy