Prace badawcze dotyczące ultra-nowoczesnych pian poliuretanowych i piano-klejów w układach 1K i 2K z zastosowaniem nanotechnologii.

Nazwa Beneficjanta – Selena Labs Sp. z o.o.

Tytuł projektu – „Prace badawcze dotyczące ultra-nowoczesnych pian poliuretanowych i piano-klejów w układach 1K i 2K z zastosowaniem nanotechnologii”

RPDS nr. 01.02.01-02-0071/15-00

Cel projektu – Opracowanie nowych produktów oraz rozwój aktywności badawczo-rozwojowej firmy Seleny Labs

Planowane efekty – Uzyskanie znacząco ulepszonych produktów, co przyczyni się do podniesienia innowacyjności produktów Seleny

Wartość projektu – 3 872 145 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 2 035 695 PLN

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 -„USŁUGA BADAWCZA W ZAKRESIE SYNTEZY I BADANIA SPOSOBU UWALNIANIA CZYNNIKA AKTYWNEGO Z KAPSUŁKI W UKŁADZIE JEDNO I DWU KOMPONENTOWEGO SYSTEMU POLIURETANOWEGO ZAPAKOWANEGO W ZBIORNIK CIŚNIENIOWY”
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 -„OFERTA TESTÓW PROTOTYPÓW PRODUKTU I PROTOTYPÓW NARZĘDZI APLIKACYJNYCH DLA ULTRA-NOWOCZESNYCH PIAN POLIURETANOWYCH I PIANO-KLEJÓW W UKŁADACH 1 K I 2 K Z ZASTOSOWANIEM NANOTECHNOLOGII W WARUNKACH MODELOWYCH I ZBLIŻONYCH DO RZECZYWISTYCH
PROTOKÓŁ Z WYBORU DOSTAWCY - ZAMÓWIENIE NR. 1 - „USŁUGA BADAWCZA W ZAKRESIE SYNTEZY I BADANIA SPOSOBU UWALNIANIA CZYNNIKA AKTYWNEGO Z KAPSUŁKI W UKŁADZIE JEDNO I DWU KOMPONENTOWEGO SYSTEMU POLIURETANOWEGO ZAPAKOWANEGO W ZBIORNIK CIŚNIENIOWY”
PROTOKÓŁ Z WYBORU DOSTAWCY ZAMÓWIENIE NR 2 – „OFERTA TESTÓW PROTOTYPÓW PRODUKTU I PROTOTYPÓW NARZĘDZI APLIKACYJNYCH DLA ULTRA-NOWOCZESNYCH PIAN POLIURETANOWYCH I PIANO-KLEJÓW W UKŁADACH 1 K I 2 K Z ZASTOSOWANIEM NANOTECHNOLOGII W WARUNKACH MODELOWYCH I ZBLIŻONYCH DO RZECZYWISTYCH
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE OFERENTA
ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAŃ
Projekt otwarty