Utworzenie Centralnego Laboratorium Badawczo-Rozwojowego dla Grupy Selena

Nazwa Beneficjanta – Selena Labs Sp. z o.o.

Tytuł projektu – „Utworzenie Centralnego Laboratorium Badawczo-Rozwojowego dla Grupy Selena”

nr projektu: POIR.02.01.00-00-0088/15-00

Cel projektu – budowa nowego centrum badawczo-rozwojowego

Planowane efekty – utworzenie profesjonalnego centrum badawczo-rozwojowego w Dzierżoniowie

Wartość projektu – 5 580 000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 1 116 000 PLN

„W związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie Centralnego Laboratorium Badawczo-Rozwojowego dla Grupy Selena” prosimy zainteresowanych wykonawców o oszacowanie wartości zamówienia, tj. realizacji prac budowlanych zgodnie z zakresem określonym w załączonym poniżej projekcie budowlanym. Selena Labs prosi o przesłanie informacji (szacowanej kwoty wyrażonej w PLN) w formie elektronicznej na adres email: marek.barth@selena.com najpóźniej do dnia 17 marca 2017 do godz. 9.00.

Oszacowanie wartości zamówienia stanowić będzie podstawę do opublikowania zapytania ofertowego w późniejszym terminie, a następnie wyboru wykonawcy prac budowlanych w trybie konkurencyjnym zgodnie z odpowiednimi przepisami.”

Pliki do pobrania:

Projekt budowlany
Dostawa tarczy Boehmego
Projekt otwarty