OLIGO – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH

Nazwa Beneficjanta – OLIGO Sp. z o.o.

CPV: 42993000-3 Chemical industry machines / Maszyny przemysłu chemicznego

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty kompletnej linii do produkcji termoplastycznych poliuretanów (TPU) realizowanej w ramach dotacji przyznanej dla projektu zatytułowanego „Advanced BIObased polyurethanes and fibres for the autoMOTIVE industry with increased environmental sustainability — BIOMOTIVE”, finansowanego z Programu Horyzont 2020.

Wszelkie szczegóły zawarte są w Zapytaniu Ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Dodatkowe informacje zostaną wysłane po podpisaniu NDA.

Pliki do pobrania:

INQUIRY NO. 2 SUBJECT: SUPPLY OF A COMPLETE LINE FOR THE PRODUCTION OF THERMOPLASTIC POLYURETHANES (TPU) / ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 DOTYCZY: DOSTAWA KOMPLETNEJ LINII DO PRODUKCJI TERMOPLASTYCZNYCH POLIURETANÓW (TPU)
Projekt otwarty